SLIM, stimuleringsprogramma lezen speciaal basisonderwijs

500195. Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor het SBO. (Boek)SLIM staat voor Stimuleringsprogramma Lezen uitgaande van Instructie en Motivatie. Het interventieprogramma is bedoeld voor leerlingen in de midden- en bovenbouw van het speciaal basisonderwijs die veel moeite hebben met leren lezen en die de motivatie om het nog te leren grotendeels zijn verloren. SLIM sluit aan bij de persoonlijke interesses en talenten van SBO-leerlingen, zodat hun demotivatie wordt doorbroken.

SLIM is door het Expertisecentrum Nederlands ontworpen in samenwerking met het Masterplan Dyslexie. Het SLIM-programma is bedoeld voor leerlingen van het speciaal basisonderwijs die leren lezen met de methode Leeslijn/Leesweg. Door de uitgebreide instructie, begeleide inoefening en functionele opdrachten gaan het technisch leesniveau en de leesmotivatie van de leerlingen vooruit. Deze aanpak is in een eerder onderzoek van het Expertisecentrum Nederlands (Wentink et al., 2006) al succesvol gebleken in het speciaal basisonderwijs. In dit project kon met een experimentele opzet met controlegroepen in verschillende typen van speciaal onderwijs worden onderzocht op de effectiviteit van het SLIM-programma.

Lezen in het SBO
De doelstelling van het programma is dat leerlingen minimaal één AVI-beheersingsniveau per halfjaar vooruitgaan met lezen en dat ze aan het eind van hun basisschoolperiode een maximaal niveau van functionele geletterdheid (AVI-9) hebben bereikt. Voorwaarde voor de inzet van SLIM is dat leerlingen alle letters kennen en minimaal teksten op AVI-1 instructieniveau onder begeleiding kunnen lezen.

SLIM is ontwikkeld door Hanneke Wentink, Eveline Wouters en Astrid van Hertum (2007) en sluit aan bij het Protocol Dyslexie voor het Speciaal Basisonderwijs (SBO).

Overige publicaties ter aanvulling:

Onderwijs Bewijs
Het onderzoek werd gefinancierd door het Ministerie van OCW in het kader van het programma Onderwijs Bewijs.