Leerlingen zijn gebaat bij een gerichte aanpak van taalonderwijs om succesvol te kunnen zijn op school. Op meerdere gebieden werkt het Expertisecentrum Nederlands aan een goed en verantwoord aanbod van taalonderwijs gericht op het voortgezet onderwijs. Zo staan we voor doorlopende leerlijnen taal, het effectief begeleiden van dyslectische leerlingen en de verbetering van het curriculum voor studenten aan de lerarenopleiding Nederlands.