Bundel. Dyslectische leerlingen en de exacte vakken, de zaakvakken en de creatieve en praktijkvakken

  • EXP500179 Bundel Dysl.Leerlingen 3 boekenConcrete aanpak met vakspecifieke suggesties
  • Verbetert het leerproces van dyslectische leerlingen
  • Praktische bundel voor docenten en mentoren in het vo (pro/vmbo tot vwo)
  • Aandacht voor inzet ICT en aangepaste toetsing en beoordeling
  • Tips en adviezen voor begeleiding binnen en buiten de les

Gelijke kansen bieden aan dyslectische leerlingen Dyslectische leerlingen ondervinden problemen bij de schoolvakken, of het nu gaat om een praktijkvak, creatief vak, zaakvak, taal of exact vak. Ze hebben ondersteuning nodig bij spelling, technisch en begrijpend lezen, uitspraak, woordenschat, grammatica en strategisch luisteren en schrijven. Ook hebben ze meer moeite met niet-talige vaardigheden, zoals het werken met symbolen en formules.

Met deze praktische bundel, vol tips en onderbouwde vakspecifieke adviezen, leren de docenten in hun schoolvak dyslectische leerlingen goed te begeleiden. Een effectieve aanpak voor mentoren en docenten in het voortgezet onderwijs die hun leerlingen op alle niveaus gelijke kansen willen bieden.

Aanpassingen voor toetsing en beoordeling, inzet van ICT Het boek legt goed uit wat dyslexie is en wat het betekent voor de specifieke vakken. Als docent leer je op een concrete manier het leerproces van de leerling te verbeteren. Elk hoofdstuk sluit af met een checklist met vragen en suggesties waarmee je meteen aan de slag kunt. Het boek gaat in op de mogelijkheden voor aangepaste toetsing en beoordeling en beschrijft hoe je compenserende en dispenserende hulpmiddelen als ICT in de les kunt inzetten. Ook is een overzicht opgenomen van begeleidingsmogelijkheden buiten de les.

De bundel is samengesteld in het kader van Masterplan Dyslexie, en bestaat uit de boeken:

  • Dyslectische leerlingen en de exacte vakken
  • Dyslectische leerlingen en de praktijkvakken en creatieve vakken
  • Dyslectische leerlingen en de zaakvakken

 

Auteur(s): Hedwig de Krosse en Ria Kleijnen
In samenwerking met: Expertisecentrum Nederlands
Taal: nederlands
Afmetingen: 297 x 211 x 32
Pagina’s: 305
ISBN: 97890 7752 934 8 97890 7752 935 5 97890 7752 936 2 97890 7752 937 9
Artikelnummer: EXP500179
Uitvoering: Boeken
Uitgever: Masterplan Dyslexie