Documenten bij het boek Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo

Hieronder vindt u de documenten waar naar verwezen wordt in de herziene versie van
het boek Toetsen en Interventies bij Dyslexie in het vo (Steenbeek- Planting, Kleijnen,
Teunissen, van Druenen,  & Verhoeven, 2018)

Pag.
12 Interventieprogramma voor het Praktijkonderwijs (Steenbeek-Planting, Popma, Goei, Jacobs & Kleijnen, 2006)
54 Interventieprogramma Nederlands voor het Voortgezet Onderwijs (Steenbeek-Planting, Kleijnen & Verhoeven, 2006)
56 Interventieprogramma Engels voor het Voortgezet Onderwijs (van Druenen, Teunissen, Steenbeek-Planting & Kleijnen, 2013) Herziene versie ten behoeve van onderzoek in het kader van Onderwijs Bewijs (Ministerie van OCW)

·         Handleiding
·         Werkboek

60 Voorbeeld van een oplossingsgericht gesprek
60 Format voor het voeren van een oplossingsgericht gesprek
60 Format voor het tussentijds voeren van oplossingsgerichte gesprekken
63 Leesvloeiendheidsschaal
76 Format implementatieplan
80 Evaluatievragenlijst
80 Interviewleidraad
80 Observatieleidraad
94 & 98 Geluidsbestand Amerikaans

Geluidsbestand Brits

Geluidsbestand Frans

Woordleestoets Engels/Frans/AVI Handleiding leerlinggegevens invullen

Woordleestoets Engels/Frans/AVI Excel overzicht leerlinggegevens met automatische normbepaling

107 Achtergrondinformatie Leenwoordentest

Resultatenoverzicht Leenwoordentest