Dyslexie: van theorie naar praktijk in de klas

Werkboek voor talendocenten in het vo

Leerlingen met dyslexie profiteren enorm van goede begeleiding in de klas.
Daar brengen ze immers veel tijd door. De docent vormt dus een belangrijke spil in de zorg voor deze leerlingen. Maar waar heeft deze leerling met dyslexie dan moeite mee bij mijn vak? En wat kan ik aan begeleiding bieden binnen mijn les? Wie gaat mij daarbij helpen op school? Allemaal terechte vragen van een docent. Dit werkboek biedt antwoorden, maar zet vooral de docent zelf aan het denken. Zodat hij of zij samen met zijn of haar collega’s van theorie praktijk kan maken. Het werkboek bevat:

Voorkant werkboekEen stapsgewijze aanpak: van kennis over dyslexie tot
aan ouderbetrokkenheid.

Opdrachten waardoor de docent meteen een
vertaalslag naar zijn of haar lespraktijk maakt.

QR-codes die de docent snel naar bruikbare
documenten leiden.

Tal van voorbeelden uit de praktijk.

Bestel het werkboek direct via de webwinkel

 Een werkboek met praktische handvaten