Landelijke werkconferentie Werken aan vaktaal

iCal Import
Start:
30 november 2016 09:30
Einde:
30 november 2016 17:00
Kosten:
inclusief lunch en conferentiebundel € 90,00 Voltijdstudenten van lerarenopleiding € 35,00
Locatie:
Berghotel
Adres:
Amersfoort, Utrecht, Nederland

Taalgericht vakonderwijsOp 30 november 2016 organiseert het Platform Taalgericht Vakonderwijs een Landelijke werkconferentie Werken aan vaktaal. Het voorlopig programma is nu bekend en de inschrijving voor de conferentie is geopend.

Naast twee lezingen van de hoogleraren vakdidactiek Carla van Boxtel en Harrie Eijkelhof over het belang van Werken aan vaktaal voor de vakdidactiek, is er een keuze uit tien presentaties van goede praktijken, een workshop en vier rondetafels. Tot slot komt de vraag aan de orde wat dit betekent voor het schoolvak Nederlands.

De focus van deze Landelijke werkconferentie ligt op Werken aan vaktaalOnder de noemer van taalgericht vakonderwijs is een didactiek ontwikkeld waarin vakdoelen voorop staan in contextrijke lessen, vol interactie en met veel taalsteun. Maar welke kennis over taal is daarbij nodig? En welke andere inzichten en vaardigheden heeft de docent Nederlands in huis om de leerlingen te steunen bij het taalgebruik in verschillende contexten? Wat is nut en noodzaak van dit soort kennis over taaen hoe kan die kennis – in een samenwerking tussen vakdocenten – een plek kan krijgen in taalgericht vakonderwijs?