Een gericht taalaanbod in de peuterspeelzaal en groep 1-2 is van groot belang voor de verdere ontwikkeling van jonge kinderen met een taalachterstand. Het Expertisecentrum Nederlands biedt peuterleidsters en leerkrachten van groep 1-2, en leidsters in opleiding een rijke keuze aan interactieve activiteiten voor de taalstimulering van jonge kinderen.