TINK-trainingen: Nieuwe ronde subsidieaanvragen Kinderopvang taal- en interactievaardigheden, ook voor peuterspeelzalen

Logo_TINKSinds 4 januari 2016 is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen bij het Agentschap SZW voor de Regeling Kinderopvang taal- en interactievaardigheden. Met deze regeling kunnen houders van kindercentra, gastouderbureaus en vanaf dit tweede aanvraagtijdvak ook houders van peuterspeelzalen een aanvraag indienen voor een bijdrage in de kosten van trainingsactiviteiten die gericht zijn op het versterken van taal- en interactievaardigheden van beroepskrachten en gastouders. De TINK-training van Sardes/Expertisecentrum Nederlands/ITTA is een van de twee trainingen die voor deze subsidieregeling in aanmerking komen. Klik hier voor meer informatie over de TINK-training.