Trefwoord: Opbrengstgericht werken aan mondelinge taalvaardigheid + lezen en schrijven: passend taalonderwijs voor alle leerlingen