Thema’s


Motiverend taalonderwijs
Taalonderwijs moet voor leerkrachten en docenten motiverend zijn om te geven en voor leerlingen om te volgen. Voor leerlingen met uiteenlopende taalachtergronden, met een taalachterstand of dyslexie, maar ook voor leerlingen zonder taalproblemen. Voor iedereen werkt het Expertisecentrum Nederlands aan motiverend taalonderwijs, of het nu bij lezen, schrijven, mondelinge taal of de zaakvakken is. Zo bieden we taalonderwijs aan in een functionele context, stimuleren we interactie in de groep en leren we leerlingen leesstrategieën en ICT effectief gebruiken. 

Het Expertisecentrum Nederlands is actief binnen de volgende thema’s: