Het zaakvakonderwijs staat onder druk; aandacht voor de basisvaardigheden taal en rekenen staat hoog op de onderwijsagenda. Maar juist de zaakvakken in groep 5-8 bieden een uitstekende gelegenheid op een betekenisvolle manier met lezen en schrijven bezig te zijn.
Het Expertisecentrum Nederlands werkt aan een vruchtbare integratie van taal- en zaakvakonderwijs. Door kinderen bij het zaakvakonderwijs veel mogelijkheden voor interactief taalgebruik te geven, kun je kennis van de wereld en taalvaardigheid in samenhang stimuleren.