Woordenschat is een belangrijke basis van de taalontwikkeling van kinderen. Woorden zijn immers de elementaire betekenisdragers bij het communiceren en verwerken van informatie. Taalonderwijs moet daarom ook vooral een rijke leeromgeving bieden waarin kinderen hun woordenschat kunnen verbreden en verdiepen.
Vanuit onze visie dat de woordenschat zich het beste ontwikkelt door woorden in een betekenisvolle context te gebruiken, ontwikkelt het Expertisecentrum Nederlands betekenisvolle woordenschatactiviteiten voor het onderwijs.