HSN conferentie

iCal Import
Start:
24 november 2017
Einde:
25 november 2017
Locatie:
Hogeschool Windesheim
Adres:
Campus 2-6, Zwolle

De HSN Conferentie  is een jaarlijkse conferentie over het onderwijs Nederlands op alle niveaus: primair en secundair onderwijs, beroepsonderwijs, hoger onderwijs en Nederlands voor anderstaligen. Op de HSN Conferentie proberen de deelnemers in de vele presentatie en workshops antwoorden te zoeken op vraagstukken rondom het schoolvak Nederlands. Tijdens deze conferentie zijn er zeker tachtig presentaties en workshops en er is op beide dagen een informatiebeurs waarop Vlaamse en Nederlandse (educatieve) uitgevers en vakverenigingen hun publicaties tentoonstellen.

Tijdens deze conferentie zal Cindy Teunissen een presentatie verzorgen over het herziene Protocol Dyslexie mbo (vanaf 21 juni beschikbaar op deze website). Er zal in deze presentatie worden ingegaan op hoe het onderwijs het beste aangepast kan worden aan de individuele behoefte van een student met dyslexie. Hoe kun je als mbo-instelling een student met dyslexie effectieve begeleiding bieden? En hoe kun je de student in zijn kracht zetten zodat hij in staat is zijn eigen leerproces te sturen? In deze presentatie wordt u bijgepraat over de nieuwste inzichten en handvatten voor screening, diagnostiek en begeleiding van studenten met dyslexie.

Kosten:

  • Vrijdag 24 november: € 148,00
  • Zaterdag 25 november: € 134,00
  • Beide dagen: € 195,00