Nieuwe website Leerlijnen taal

De nieuwe website leerlijnentaal.nl van het Expertisecentrum Nederlands helpt scholen bij het implementeren van de referentieniveaus taal.

Referentieniveaus
Met de nieuwe site kunnen scholen snel nagaan of zij in hun onderwijs aan alle domeinen van de referentieniveaus taal voldoende aandacht besteden en op welke onderdelen de doorgaande lijn kan worden versterkt.

Tussendoelen
De website koppelt de referentieniveaus taal (niveaus 1F en 1S/2F) aan de tussendoelen en leerlijnen beginnende en gevorderde geletterdheid, en mondelinge communicatie. De site brengt de taalontwikkelingslijn van leerlingen van 4 t/m 12 jaar in beeld voor de domeinen mondelinge taalvaardigheid, lees- en schrijfvaardigheid, begrippenlijst en taalverzorging.

Activiteiten per domein
Per domein beschrijft de website steeds de relevante tussendoelen en leerlijnen voor niveau 1F en 1S/2F. Ook worden activiteiten gegeven waarmee leerkrachten de ontwikkeling van leerlingen op deze domeinen in de onder-, midden- en bovenbouw kunnen stimuleren.