Taal 100. (Boek)

 

Voorkant Taal 100 

  • Geschikt voor 100% van de kinderen voor 100% van de leertijd
  • Praktische richtlijnen voor leerkrachten, taalcoördinatoren en onderwijsadviseurs
  • Volgens opbrengstgericht werken en interactief taalonderwijs
  • Integrale aanpak voor het hele basisonderwijs (groep 1-8)
  • Als aanvulling op bestaande lesmethoden

100% van de schooltijd is taalleertijd
Goed taalonderwijs is een belangrijke voorwaarde voor succesvol functioneren op school en in de samenleving. Kinderen hebben er recht op. Sommige kinderen zijn redelijk goed in taal, anderen zwak. Wat goed is, kan beter. Wat zwak is, kan goed worden. De schooldag biedt de leerkracht volop momenten om taalontwikkeling effectief te stimuleren. Alle vakken zijn ervoor geschikt en ook de activiteiten in en buiten de klas. Met dit boek leer je het beste uit kinderen te halen en ze een leeromgeving te bieden die prikkelend en betekenisvol is. Deze praktische uitgave, voorzien van suggesties, checklists en kijkwijzers, is onmisbaar voor leerkrachten, taalcoördinatoren en onderwijsadviseurs die taalonderwijs op hun school een blijvende kwaliteitsimpuls willen geven.

Didactische vaardigheden effectief inzetten
Kinderen leren taal het best met effectief en interactief taalonderwijs. Wat dat precies inhoudt, staat in dit boek. De leerkracht leert met Taal100 zijn didactische vaardigheden te vergroten en effectief in te zetten. De taaldomeinen die aan bod komen, zijn: mondelinge communicatie, technisch lezen, begrijpend lezen, spellen, schrijven en woordenschat. Met praktische suggesties leer je goed taalonderwijs te geven tijdens de hele schooldag. Hoe creëer en grijp je kansen om de taalontwikkeling te stimuleren? Welke didactische vaardigheden zet je in om taalonderwijs in andere vakken te integreren of buiten de klas? Taal100 is een werkwijze om de kwaliteit van het taalonderwijs binnen de school blijvend te verbeteren. Daarvoor is een veranderproces nodig. Met dit boek leert het schoolteam die verandering te organiseren.

De Taallijn en Taal100 vormen samen een doorgaande lijn voor taalstimulering, van kinderopvang tot het einde van de basisschool.

Artikelnummer :  500198
ISBN :  97890 5563 106 3
Auteurs :   Martine Gijsel, Karin Westerbeek, Kim van der Zouw, Jeroen Aarssen, Annie van der Beek, Kees Broekhof,
Marian Bruggink, Annemiek Pecht en Femke Scheltinga
Jaar van uitgave :  2017, 3e druk
Materiaal :  Boek
Prijs :  € 43,50 (incl. btw 6%)