Tussendoelen gevorderde geletterdheid. (Boek)

 

 • Voorkant tussendoel GGVerbetert de kwaliteit van het taalonderwijs in groep 4-8
 • Doorlopende leerlijnen en tussendoelen als ankerpunten voor effectief taalonderwijs
 • Legt de basis voor referentieniveaus taal
 • Praktijkgericht boek met inspirerende voorbeelden
 • Sluit aan op boek Tussendoelen beginnende geletterdheid

 

Lezen en schrijven op een hoger niveau brengen
Kinderen goed leren lezen en schrijven is een kerntaak van het basisonderwijs. In de groepen 1 tot en met 3 is de basis gelegd voor het functionele lees- en schrijfonderwijs. Vanaf groep 4 ontwikkelen kinderen gevorderde geletterdheid: ze leren steeds beter technisch en begrijpend lezen, gaan samenhang ontdekken in teksten en leren lees- en schrijfstrategieën gebruiken.  Leerkrachten in groep 4-8 bouwen met hun taalonderwijs verder op de lijnen die in groep 1-3 zijn uitgezet. Samen leggen zij de fundamenten van goed lezen en schrijven in het vervolgonderwijs en vormen zo de basis van de referentieniveaus taal.

Met dit boek vol praktische voorbeelden kunnen leerkrachten inspiratie opdoen voor een effectieve, taalrijke aanpak en inrichting van hun taalonderwijs en krijgen ze inzicht in de ontwikkeling van gevorderde geletterdheid van kinderen.

Overzicht en concrete taalactiviteiten
Het boek beschrijft helder welke stappen kinderen zetten op weg naar geletterdheid. Vormgeven aan gevorderde geletterdheid in groep 4-8 bestaat uit acht helder beschreven leerlijnen, met elk concrete tussendoelen, de ‘mijlpalen’ van een leerlijn. Het zijn de ankerpunten voor leerkrachten, waarmee ze grip houden op het taalleerproces van het kind en kunnen bijsturen waar dat nodig is. Bovenal geeft het boek inspirerende voorbeelden en praktische suggesties voor interactief taalonderwijs en een taalstimulerende inrichting van de ruimte op school.

Tussendoelen gevorderde geletterdheid maakt onderdeel uit van een doorlopende leerlijn van groep 1-8. Het is een vervolg op Tussendoelen beginnende geletterdheid. Daarnaast is voor groep 1-8 het boek Tussendoelen mondelinge communicatie ontwikkeld. Hoe ICT effectief werkt bij het behalen van tussendoelen is beschreven in Werken aan taal met behulp van tussendoelen en ict.

De leerlijnen gevorderde geletterdheid zijn:

 1. Lees- en schrijfmotivatie
 2. Technisch lezen
 3. Spelling en interpunctie
 4. Begrijpend lezen
 5. Strategisch schrijven
 6. Informatieverwerving
 7. Leeswoordenschat
 8. Reflectie op geschreven taal

Artikelnummer :  500136
ISBN :  97890 7752 902 7
Auteurs :  Hennie Biemond en Regine van het Zandt, onder redactie van Ludo Verhoeven en Cor Aarnoutse
Jaar van uitgave :  2016, 5e druk
Materiaal :  Boek
Prijs :  € 24,95 (incl. btw 6%)