Werkdocumenten Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2

Werkdocumenten Protocol Preventie van Leesproblemen groep 1 en 2

Op deze pagina vindt u de digitale versie van de werkdocumenten uit het Protocol Preventie van Leesproblemen voor groep 1 en 2 (van Druenen, Scheltinga, Wentink & Verhoeven, 2017), de herziene versie van het Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 1 en 2.

Werkdocumenten leerkracht/leesspecialist

Met behulp van de onderstaande Excel-bestanden kunt u de ontwikkeling op het gebied van geletterdheid bij de leerlingen in uw klas digitaal bijhouden.

Hieronder volgen de werkdocumenten behorende bij de vorige versie van het Protocol voor groep 1 en 2 (Wentink, Verhoeven & van Druenen, 2008/2010).

Werkdocumenten leerkracht/leesspecialist


Werkdocumenten leerlingen