Taal en lezen zijn voor kinderen in het speciaal onderwijs vaak extra lastig. Sommige kinderen hebben veel moeite met leren lezen en hebben een laag technisch leesniveau, zeker als daar ook nog het probleem van dyslexie bij komt. Het Expertisecentrum Nederlands ontwikkelde voor leerlingen in de midden- en bovenbouw van het speciaal basisonderwijs middelen om ook deze kinderen de kans te bieden hun taal- en leesvaardigheid te verbeteren.