T-TOS: Testinstrumentarium Taalontwikkelingsstoornissen voor kinderen van 4 tot 10 jaar

In samenwerkiTestinstrumentariumng met het Cito ontwikkelde het Expertisecentrum Nederlands het Testinstrumentarium Taalontwikkelingsstoornissen (T-TOS) voor kinderen van 4 tot 10 jaar met een mogelijke spraak- en/of taalstoornis. Dit instrument kan gebruikt worden als onderbouwing bij de indicatiestelling voor het speciaal onderwijs of het bepalen van de ondersteuningsbehoefte en het ontwikkelingsperspectief van de leerling. Daarnaast levert het informatie op die ingezet kan worden in handelings-
gerichte diagnostiek en het maken van een individueel handelingsplan voor een leerling. Met de testresultaten kan eveneens de voortgang van de leerling worden gevolgd.

In het kader van het onderzoeksprogramma ‘Kennis van Waarde Maken’ van Kennisnet heeft het Expertisecentrum Nederlands in 2014 een onderzoek naar de gebruikerservaringen met T-TOS verricht. De opbrengsten van dit onderzoek zijn terug te vinden in dit rapport.

Heeft u vragen over TOS in het algemeen, of het Testinstrumentarium Taalontwikkelingsstoornissen in het bijzonder, dan kunt u contact opnemen met Judith Stoep.